Dve percentá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milí priatelia.

Je tu čas, keď budete môcť rozhodnúť o darovaní dvoch percent z dane neziskovým organizáciam, alebo organizáciam z tretieho sektora.
Dávame do Vašej pozornosti dve organizácie, ktoré sa uchádzajú o takúto formu podpory:

Koinonia Ján Krstiteľ - združenie veriacich, ktoré je zaregistrované na Ministerstve kultúry SR a posôbí na Slovensku od roku 1994. Svojou prísľušnosťou sa hlási ku katolíckej cirkvi a cieľom združenia je formácia novej mentality a konkrétna pomoc núdznym, mladým v ohrození... Členovia združenia sú vedení k tomu, aby svedčili o zmene v svojom živote po osobnom stretnutí so vzkrieseným Kristom. Misijne pôsobíme aj v zahraničí na viacerých miestach.

Priateľ – občianske združenie je mládežnícka organizácia, ktorá organizuje centrá mladých na východe Slovenska, ako nízkoprahové zariadenia. Svojimi aktivitami sleduje kompletnú starosť o mladých ľudí – oslovenie, pozvanie, formáciu. V aktivitách sleduje mediálnu tvorbu, organizuje stretnutia, tábory, koncerty a rôzne kurzy na pomoc marginalizovaným skupinám mladých.

Vaše dve percentá pomôžu organizácii, pre ktorú sa rozhodnete, pri napĺňaní jej zámerov a pri kompletovaní Centra rodiny vo Vyšnom Klátove. Vopred Vám ďakujeme.

Pripájame ďalšie informácie:

Ak ste zamestnanec:

1. Do 15.2.2016 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane"
3. Stiahnite si vyhlásenie o darovaní 2% z dane s našimi údajmi!
4. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu so sumou, ktorú chcete poukázať
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrád podľa Vášho bydliska
 
Termíny:

15. 2. 2016 - posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
31. 3. 2016 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie
30. 4. 2016 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

Základné informácie o Koinonii Ján Krstiteľ:
 
Obchodné meno, alebo názov:      Koinonia Ján Krstiteľ
Sídlo – obec, č, ulica, číslo:           Zlatá Idka 164, 04461 Zlatá Idka
Právna forma prijímateľa:             Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Identifikačné číslo prijímateľa:       35507225


Základné informácie o organizácii Priateľ:

Obchodné meno, alebo názov:      Priateľ
Sídlo – obec, č, ulica, číslo:           Jesenského 26, 04001 Košice
Právna forma prijímateľa:             Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa:       35568046

Viac informácií:

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2016:

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2016:

Prílohy