Medzinárodný kongres KJK 2016

Kristus vstal z mŕtvych!

Pri príležitosti 80. narodenín nášho zakladateľa, otca Ricarda Argaňaraza, prebehol v Prahe v dňoch 25. – 27. 8. 2016 medzinárodný kongres, ktorého sa zúčastnilo cez 2400 bratov a sestier z 26 zemí sveta, kde Koinonia aktuálne pôsobí.

Prešlo 37 rokov a ešte stále sme tu, spolu, aby sme svedčili o Pánovej vernosti. V tomto období sa niektorí pripojili, iní nás nechali, ale naše kráčanie sa neprerušilo.

Ako rieka, ktorá steká do údolia, mohutnie, naberá na sile a nakoniec sa stáva prameňom požehnania pre nížinu. Presne tak to bolo aj s Koinoniou Ján Krstiteľ. Veľmi dobre je to vyjadrené v našom znaku: zo slávneho Kristovho kríža nepretržite vyvierajú tri zlaté prúdy-rieky, aby ukázali na náš pôvod a na naše poslanie. Sme zrodení do nového života vďaka stretnutiu s Ježišom, aby sme spolu prinášali svojim bratom a sestrám radosť z ohlasovania, radosť zo služby a radosť z priateľstva.

Po všetkých tých rokoch sa nanovo duchovne vydávame na cestu z miesta, kde to všetko začalo: z Camparma, z jednoduchého domu modlitby, v ktorom sa zrodil tento celý dynamizmus, ktorý zapustil korene vo všetkých kontinentoch. Prameň, ktorý vytryskol v roku 1979 je ešte stále plný vody.

FOTOGALÉRIA Z KONGRESU