Rodiny a deti

Milí priatelia.

22. novembra 2008 sme sa stretli v Košiciach s otcom Ricardom Argaňarazom, ktorý je zakladateľom Koinonie Ján Krstiteľ. Prosili sme ho, aby nám hovoril o rodine. Ako ju vníma on, ako na ňu hľadí dnes, ako ju vidí v komunite. Aké posolstvo má pre rodiny?

Vyberám niekoľko jeho myšlienok:

„Rodiny koinonie predstavujú samotnú koinoniu. Majú byť jej odrazom. Samotná koinonia má čo povedať rodinám a poznačiť rodiny svojou duchovnosťou. Koinonia je dielom Ducha Svätého po II. Vatikánskom koncile. V línii koncilu nám ide o obnovu cirkvi. Je veľmi dôležité a bude to stále dôležité zachytiť prameň koinonie. Pôjde pritom o mentalitu a spôsob uvažovania. Tri dôležité osobné skúsenosti maju silu zmeniť mentalitu človeka:

 • osobná skúsenosť s Ježišom Kristom – živým
 • osobná skúsenosť s Duchom Svätým
 • život v priateľstve
 • Dnes sme svedkami toho, ako zlý napáda rodinu. Vstupuje do srdca človeka a hovorí: „Vyskúšaj! Ak to pôjde – dobre, ak nie skúšaj opäť!“ Láska a sexualita je sprofanizovaná. V koinonii chceme ukázať na hodnotu rodiny v nerozlučiteľnosti, na rešpekt jedného k druhému a na sexualitu, ako na veľkú hodnotu.
  Ján Krstiteľ je ten, ktorý hovorí: „Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!“ (Mk 6, 18) Ján Krstiteľ chráni rodinu, až po smrť.
  My, čo žijeme v koinonii, máme dva veľké ideály:

 • panenstvo
 • manželstvo
 • Rodinu vidím v oáze. Ak má oáza koinonie jadro – srdce, kde je pastier a zasvätení, potom rodina buď žije blízko pri oáze, alebo prichádza do oázy. Nech rodiny prichádzajú do oázy, aby videli, ako žijú zasvätení. V našich oázach vládne radosť a prijatie – to inde nenájdete. V našich oázach nájdete modlitbu; pri obede sme dve hodiny. Jeme spolu, rozprávame sa. Pri stole zachytíte eleganciu, štýl jedenia a službu druhému. Aby ste v rodinách žili, ako v malých oázach, potrebujete prichádzať do oázy medzi zasvätených a k pastierovi. Tam to môžete konfrontovať. Preto je potrebné, aby ste oázu – pastiera a zasvätených vždy chránili.“

  Toľko slová Ricarda. Vo svojej prednáške ďalej hovoril o tom, aké je dôležité pre našu rodinu svedectvo. Vydávať tomuto svetu svedectvo, ktoré je často heroickým činom. Ak máte mať napríklad viac detí, alebo ak ich chcete viesť ku Kristovi.

  V súvislosti s prítomnosťou Ricarda sa v rámci tejto služby – služby rodinám a deťom – udiali ešte dve ďalšie dôležité udalosti v živote Oázy Koinonie Ján Krstiteľ vo Vyšnom Klatove
  Začali sme so systematickou formáciou lídrov a formáciou detí; zároveň sme si stanovili priority a ciele v tejto službe. Iniciovali sme modlitebné stretnutia rodín, ktoré chcú slúžiť v koinonii a vstúpiť do spoločnej vízie, ktorú chce koinonia realizovať blízko komunitného domu vo Vyšnom Klátove; v blízkosti komunitného domu, ktorý je postavený vo Vyšnom Klátove chceme vybudovať centrum starostlivosti o deti a rodinu.

  Milan Bednarik, pastier

  Fotogaléria