Stratégia DM

Ako Boh už na počiatku našej komunity ukázal, jeho zámerom nie je, aby bol Dom modlitby iba na jednom mieste, ale chce, aby sa dom modlitby rozšíril na všetky miesta -  aby mal každý človek, aj v tom najvzdialenejšom kúte zeme, možnosť stretnúť sa s Ježišom. A tak, ako Boh chcel, aby dom modlitby neostal iba za bránami Camparma, ale rozšíril ho ďalej do okolitých miest a dedín, tak chce, aby tvoj dom modlitby neostal iba za bránami tvojho domu, ale aby sa šíril ďalej. Ako to v praxi vyzerá? Si človek, ktorý si bol niekým pozvaný na Dom modlitby. Začneš tam prichádzať a zažiješ osobnú skúsenosť s Ježišom. Ježiš vstúpi do tvojho života a začne ho meniť. V tebe postupne rastie túžba o tom svedčiť  a dať aj tvojim známym možnosť zažiť tú istú skúsenosť. Preto si otvoríš vlastný Dom modlitby, na ktorý pozveš napr. troch iných ľudí. Oni zažijú to isté, čo ty,  budú mať v srdci tú istú túžbu po vydávaní svedectva a preto si aj oni, po istom čase,  otvoria svoj Dom modlitby a budú doň pozývať ďalších ľudí. A takto sa Dom modlitby bude šíriť a stále viac ľudí bude mať možnosť  stretnúť sa s Ježišom. Tento princíp sa nazýva multiplikácia.