Ako vyzerá DM

 

Dom modlitby mávame raz  do týždňa. Deň a čas konania si volí každý koordinátor Domu modlitby sám (napr. v stredu o 18.00) a tento čas je stabilný. To znamená, že každý týždeň v daný deň, o tej istej hodine môžeš prísť na konkrétne miesto a dom nájdeš otvorený pre teba . Dom modlitby trvá asi hodinu až hodinu a pol.

Ako prebieha: po vzájomnom privítaní  sa spoločne zaspieva krátka radostná pieseň a spoločne sa prečíta Žalm. Po prečítaní  Žalmu ďakujeme Pánovi a  spoločne ho chválime slovom a piesňou. Potom čítame kapitolu z evanjelia, na základe ktorej koordinátor Domu modlitby ohlási Ježišovo posolstvo pre konkrétnu situáciu života prítomným ľuďom a povie svoje svedectvo o tom, ako Ježiš v danej situácii konal v jeho živote. Pre zúčastnených nasleduje možnosť rozhodnúť sa prijať Ježiša, aby On mohol konať aj v ich životoch. Po tomto rozhodnutí  nasleduje modlitba k Duchu Svätému  a  modlitba za konkrétne problémy a potreby, ktoré prítomní majú. Na záver je agapé (pohostenie), kde sa všetci spolu môžu zdieľať o tom, ako sa majú, čo prežili a pod.