Za oceánom

Pred Vianocami sa z krátkej misie v Los Angeles vrátil Marcel Hakoš, ktorý je interným členom Koinonie Ján Krstiteľ v Oáze Zlatá Idka. Položili sme mu zopár otázok, na ktoré nám s radosťou odpovedal.

  • Marcel skús nám povedať čo bolo cieľom tvojej návštevy v LA?

Mojím cieľom bolo zúčastniť sa na evanjelizačných aktivitách Koinonie v LA a zdokonaliť sa v anglickom jazyku.

  •  Skús v skratke opísať ako funguje Oáza v LA a kto ju tvorí.

Pastierom je Olivier. V čase môjho pobytu tam bol Jose, Jacob, zo sestier je tam Moira, Valentina a Zuzka z Českej republiky. Oáza funguje v dvoch realitách, aktivity sú určené pre španielsky a pre anglicky hovoriacich ľudí. Tieto aktivity sa od našich príliš nelíšia. Každý utorok večer je krátke evanjelizačné stretnutie v Oáze. Každú stredu je stretnutie Ježiš uzdravuje. Vo štvrtok sa Oáza delí. Jedna skupina robí večernú školu pre Mexičanov a druhí pre Američanov. Piatok sa všetci tešia na pizzu ako u nás doma.

  • Mohol by si nám priblíž ako prebieha evanjelizácia. Sú podľa teba ľudia v USA otvorenejší na duchovné veci než u nás?

V LA sú, ako som už spomenul v predchádzajúcej odpovedi, dve skupiny ľudí a to Američania a pôvodom Mexičania, ktorí sú otvorenejší. Otázne však je, či zostanú verní a vytrvalí. U Američanov je to s otvorenosťou trocha ťažšie. Neprijímajú hocičo, chcú mať v živote istotu. Treťou veľkou skupinou sú afroameričania, ktorí sú vo väčšine veriaci. Evanjelizuje sa na ulici a oslovení sú pozvaní na stretnutie, ktoré robí KJK. Do evanjelizácie sú zapojení interní bratia a sestry spolu s ľuďmi z farnosti. Na evanjelizáciu sa využívajú aj médiá ako napr. televízia, kde sa vysiela svätá omša naživo. Ďalšou formou je Dom modlitby. Jedna sestra s komunity má svoj Dom modlitby v práci v kancelárii na 27. poschodí, ktorý je otvorený cez obedňajšiu prestávku!

  • Venuje sa KJK v LA mladým tak ako u nás?

Isto to nie je až v takom rozsahu ako u nás. Keď som mladým z LA hovoril o tom ako prebieha táto služba na Slovensku, tak veľmi túžili prísť k nám pozrieť sa. Majú tam však dva Domy modlitby, ktoré sú určené pre mladých.

  • Čo ťa najviac oslovilo alebo čo sa ťa najviac dotklo počas tvojho pobytu?

Najviac ma oslovila evanjelizácia na ulici, radikálnosť a viera v Božiu prozreteľnosť. Ďalej štedrosť niektorých ľudí, to ako ma Pán požehnával a staral sa o mňa. Mal som možnosť zažiť, že je mojím zaopatrovateľom. Veľmi sa mi páčilo, že takmer vždy bolo slnečno a tiež ma zaujala rôznorodosť a veľkosť mesta. Napokon aj to, že aj keď je LA veľké mesto, je to mesto, ktoré kričí po Bohu.

  • A čo hovoríš na krajinu ako takú? Videl si aj nejaké zaujímavosti?

Ohromený som bol zo Sequoia National Park, kde som videl gigantický hrubé a veľmi vysoké stromy – sekvoje. Hrúbka jedného kmeňa stromu, ktorý som obišiel, mala 34 krokov. Jeho výška môže byť až 22 na sebe stojacích slonov . Veľmi ma zaujalo akvárium na pobreží Tichého oceánu a tá neskutočná rôznorodosť rýb. Proste celý podmorský svet bol šialený. Nesmiem zabudnúť na atraktívne ZOO, kde boli zvieratá od výmyslu sveta. Bolo by hriechom nespomenúť uchvacujúci západ slnka, ktoré padalo do oceánu, v ktorom sa premávali nádherné veľryby.

  • Máš túžbu vrátiť sa späť?

Áno, mám, ak je to za cieľom evanjelizácie. Na pár mesiacov by som šiel veľmi rád.

Za rozhovor ďakuje Anka

Fotogaléria