Ďakovná svätá omša

Milí priatelia,
pozývame Vás na spoločné slávenie eucharistie do Komunitného centra vo Vyšnom Klátove pri príležitosti sviatku narodenia Jána Krstiteľa.
Hlavným celebrantom našej slávnosti bude emeritný otec arcibiskup Alojz Tkáč, vďaka ktorého pomoci a opore sme mohli dielo Koinonie započať a priviesť do dnešnej podoby.
Spoločne sa chceme obhliadnuť späť s vďačným srdcom a 25.06.2016 o 18.00 spolu s Vami prežiť tento krásny moment.
Po slávení bude krátke pohostenie, na ktoré taktiež pozývame.

Program:

16:30 Modlitba chvál
17:30 Pauza
18:00 Slávenie sv. omše
19:30 Agapé