Kňazské rekolekcie

Je 7. mája a náš dom zaplavilo veľké požehnanie. S vďačnosťou sme prijali medzi nami kňazov z dekanátu Košice-západ na dekanskom stretnutí. Začalo o 9:00 svätou omšou, ktorej predsedal Košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč. Potom nasledovalo samotné stretnutie, ktoré viedol dekan Peter Novák. Napokon sme sa všetci stretli na priateľskom agapé a navzájom povzbudili.

http://www.koinonia.sk/files/pages/1216/0.jpg