Victory 2010

Fotogaléria

Média

1. Jesus adrenalin3.93 MiB
2. Vierou kráčať chcem3.01 MiB
3. Chválime ťa3.45 MiB
4. Tancujem, spievam si3.23 MiB
5. Ako pečať večná4.81 MiB
6. Kam by som šiel4.15 MiB
7. Jednotní4.01 MiB
8. Mocne sa ma dotkni4.33 MiB
9. Choď a zakrič4.55 MiB
10. Ježiš vládu má4.36 MiB
11. Free som4.94 MiB
12. Som slobodné dieťa3.39 MiB
13. Jednotní4.85 MiB
14. Tvoja láska dvíha ma4.68 MiB
15. Velebiť ťa chcem5.77 MiB
16. Ty si so mnou5.60 MiB
17. Ako rieka vo mne si4.12 MiB
18. Jasným svetlom si3.90 MiB
19. Free som5.05 MiB
20. Ty si mojou láskou3.65 MiB
21. Emanuel2.26 MiB