Nadácia Budúcnosť 2014

http://www.koinonia.sk/files/pages/1198/0.jpg

 

 

 

 

 

Nadácia Budúcnosť, našim prostredníctvom pomáha už niekoľko rokov rodinám v núdzi. Od roku 2011, vždy v predvianočnom období nám odovzdá potravinové balíčky v núdzi.
V rokoch 2011 to bolo 200 balíčkov po 10 kg, tieto balíčky obsahovali trvanlivé potraviny. Podobne tomu  bolo aj v roku 2012. V roku 2013 to bolo 100 balíčkov.
Tento rok sme od nadácie prevzali 80 balíčkov s trvanlivých potravinami.
V mene príjemcov ďakujeme spoločnosti Consequit  a Nadácii Budúcnosť za ich veľkorysú pomoc.