Stretnutie Koinonie

Srdečne pozývame všetkých priateľov Koinonie na otvorené stretnutie, ktoré bude 25.09.2016 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach.
Začiatok stretnutia je o 10.00 a v programe je spoločná modlitba chvál a slávenie eucharistie.