ZOOM: Carpe diem

 

Účinok odhodlanej chvály

Dátum: 29.04. - 01.05. 2016
Miesto: Vyšný Klátov
Kategória: ZOOM (15+)
Cena: 20 € (strava, ubytovanie, réžia)

Program začína v piatok 17:00 registráciou a končí v nedeľu obedom.

Platbu môžete uskuťočniť nasledovným spôsobom:
- v hotovosti (príplatok +1€)
- bankovým prevodom 

SK97 1100 0000 0026 2372 2658

- ako variabilný symbol prosíme uviesť kód, ktorý vám bude vygenerovaný po odoslaní registrácie


Program:

Piatok

16.30 Príchody
17.30 Chvály naživo
18.00 Message: Carpe diem
18.20 Workshop
19.00 Skvelá večera
.....
.....

Carpe diem video

Fotogaléria