Jeho láska bola mocnejšia ako ja

Volám sa Ester, mám 38 rokov. Žijem zasväteným životom spolu s bratmi a sestrami v Zlatej Idke v Koinonii Ján Krstiteľ.

Rástla som v čase socializmu viac-menej v ateistickej rodine. Z tradície som prijala sviatosti. Neverila som, že Boh existuje. Myslela som si, že ak je, je niekde ďaleko a nezaujíma sa o mňa, neprežívala som Ho, ale Boh ma miloval, niesol ma v náručí a mal so mnou krásny plán, no ja som to nevedela.

Až v jeden deň ma pozvala sesternica na jedno kresťanské stretko. Všetci tam stáli v kruhu a rozprávali sa s Ježišom celkom jednoducho: „ Vďaka Pane, že si mi dal ..., si dobrý, verný priateľ ... „ Hovorili s Ním ako so živou osobou. Mala som oči otvorené a nechápala som nič. V ten večer keď som sa vrátila k sesternici nemohla som zaspať. Mala som otázky, rozprávali sme sa o stretnutí a o Ježišovi. Ona mi povedala: „Ježiš je tu!“ Miluje ťa takú aká si! Zomrel pre teba. Zobral všetky tvoje hriechy a ťažkosti na kríž a je vzkriesený pre teba. On chce byť tvoj Pán a Spasiteľ. Chce byť tvoj priateľ a stále blízko prie tebe! On ťa pozná ... Stačí keď otvoríš svoje srdce a On vstúpi. Ak chceš môžeš opakovať po mne ... „ Ja som Ho prijala a cítila som, že je veľmi blízko, miluje ma a je ŽIVÝ! Vyznala som Ho ako môjho Pána a Spasiteľa. Od toho momentu vstúpil do môjho života. Mala som 16 rokov. Od tej chvíle je stále verný aj keď ja som nebola verná. Nikdy ma neopustil! Vedie ma svojim Duchom. Dal mi spoločenstvo priateľov, kde som žijem spásu. Môj vzťah k Nemu ako k Priateľovi bol stále bližší a krajší. Zamilovala som sa do Neho až po uši!

Jeden, tiež veľmi krásny deň, mi hovoril do srdca: “ Poď za mnou a daj mi svoje srdce! “ Vedela som, že ma Ježiš volá dať mu všetko a ísť za Ním. Zanechať rodinu, prácu, svoj voľný čas, a dávať ďalej to, čo On dal mne. Žiť zasvätený život pre BOŽIE KRÁĽOVSTVO. No nevedela som kam mám ísť a kde ma chce mať. Po istej ceste hľadania môjho životného miestam som mala dobrú prácu, pekné bývanie, priateľstvo, Ježiš mi dával nanovo slobodu rozhodnúť sa pre rodinu alebo zasvätený život pre Neho. V tom čase som spoznala Komunitu Ján Krstiteľ a účinný spôsob novej evanjelizácie. To ma veľmi chytilo za srdce, na ktoré Pán búchal veľmi mocne volal ma. Jeho láska bola mocnejšia ako ja! Vždy a na všetky moje obavy a výhovorky mi odpovedal pohotovo a konkrétne. Na kongrese v Prešove v roku 2001 ma Pán premohol! Bola to posledná bodka: „ Áno idem! Bolo to radostné rozhodnutie a nikdy by som ho nezmenila. On je úžasný. Dal mi bratov a sestry a preto budem o Ňom hovoriť vždy a všade.

Aj Teba Boh miluje takého aký si! Miluje Ťa veľmi! Dal svoj život za Teba. On bol mŕtvy a ožil pre Teba! Chce ti dať nový život. On je živý, je pri Tebe. Má pre Teba krásny plán. Túžiš po novom živote? Príjmy ho, vyznaj Ho ako Pána a Spasiteľa! On vstúpi aj do Tvojich ťažkostí a ako verný Priateľ Ťa povedie a nikdy neopustí. On neberie ale dáva, plní krásne túžby Tvojho srdca. Túži po Tebe. Neváhaj a vykroč!

Ester